Richest People from India

Gautam Adani photo
57,100M
Savitri Jindal photo
27,000M
Shiv Nadar photo
25,885M
Dilip Shanghvi photo
20,000M
Lakshmi Mittal photo
18,000M
Uday Kotak photo
15,000M
Cyrus Poonawalla photo
15,000M
Kumar Birla photo
9,400M
Yusuff Ali M.A. photo
7,000M
Sunil Mittal photo
6,550M
Rakesh Jhunjhunwala photo
6,000M
Pankaj Patel photo
5,200M
Nusli Wadia photo
4,500M
Azim Premji photo
4,500M
Sajjan Jindal photo
4,000M
Sameer Gehlaut photo
3,000M
Harsh Mariwala photo
2,800M
Vivek Chaand Sehgal photo
2,800M
Anil Ambani photo
2,500M
Benu Gopal Bangur photo
2,100M